Thin

גרבי דריימקס, המועדפים על ידי רצי העלית בעולם עכשיו בארץ !
גרב מדגם thin הינה גרב בעלת ריפוד מועט המתאימה לריצה בכל תנאי השטח ולשימושים שונים.

מחיר צרכן: 59 ש"ח
הזמנה >>