Parallel

בעולם מקביל, לא לפני זמן רב, יצאנו בכדי לפתח את המשקף האולטימטיבי בעל עדשות מתחלפות.
הוסכם שמשקף זה יהיה קל משקל, חדיש, ובעל ביצועים. הפרלל הוא פשוט זה !

מחיר צרכן: 659 ש"ח
הזמנה >>