Chuck

משקפיים לבעלי מבנה פנים צר ולנוער.
עדשה עמידה נגד שברים, מסגרת קלילה וחומרים הידרופיליים באפון ובזרועות דואגים להשאיר את המשקף במקום.

מחיר צרכן: 239 ש"ח
הזמנה >>